Akcja „Napisz walentynkę dla biblioteki”

  

   Przez cały luty uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły byli zachęcani, by na specjalnie wyciętych przeze mnie sercach dokańczali zdanie „Lubię bibliotekę, bo…” i przyczepiali je w wyznaczonym miejscu, na specjalnie przygotowanej tablicy korkowej w bibliotece. Akcja ta wspaniale uzmysławiała uczestnikom, jak ważna jest dla nich biblioteka, ale była też swego rodzaju ankietą na temat pracy biblioteki i tego, co ważne dla jej użytkowników.

   Tablica wypełniona po brzegi sercami z pięknymi wyrazami uznania motywuje do dalszej pracy, a także  jest dowodem na to, jak ważna i cenna jest dla szkoły biblioteka.

 

                                                                                                                          Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękuję!

Galeria: