Regulamin Biblioteki Szkolnej

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krużlowej Wyżnej

 
 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 2. Korzystanie z biblioteki jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Każdy nowy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki.
 4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 5. Każdy uczeń może wypożyczyć 4 książki na okres 1 miesiąca z wyjątkiem podręczników, które udostępniane są na okres całego roku szkolnego.
 6. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 7. W przypadku braku terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, mimo upomnień ze strony nauczyciela bibliotekarza, nauczyciel bibliotekarz ma prawo odmówić udostępniania kolejnej pozycji.
 8. Z księgozbioru podręcznego czytelnik może korzystać wyłącznie na miejscu; wypożyczanie na lekcje jest dokonywane przez nauczyciela uczącego.
 9. Każdy czytelnik zobowiązany jest do poszanowania materiałów bibliotecznych (nie wolno podkreślać, notować na marginesach, rysować, zginać lub wyrywać kartek itp.).
 10. Za wypożyczoną książkę materialnie odpowiada czytelnik.
 11. Zgubioną lub zniszczoną książkę czytelnik zobowiązany jest odkupić, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 12. Pod koniec roku szkolnego (w wyznaczonym terminie), uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych z biblioteki materiałów i książek.
 13. Książki wypożycza się również na okres ferii zimowych.
 14. W bibliotece wszystkich czytelników obowiązuje kulturalne zachowanie.
 15. Nauczyciel bibliotekarz za niewłaściwe zachowanie na terenie biblioteki szkolnej może ukarać ucznia wpisem uwagi do dziennika.
 16. Nauczyciel bibliotekarz może nagrodzić ucznia pozytywnym wpisem do dziennika za prace wykonane na rzecz biblioteki.

Podstawa prawna:

Ø Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95, poz. 425)

Ø Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 85, poz. 539)

Ø Statut szkoły