Alfabetyczna lista lektur WMC 2023/2024 Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2-3 szkół podstawowych)

1. Chylińska Agnieszka, Zezia i wszystkie problemy świata
2. Funke Cornelia, Kraina smoków
3. Hagerup Klaus, O dziewczynce, która chciała ocalić książki
4. Januszewska H., Żelazne trzewiczki, Kazimierz Wójcicki, Dąb albo barani kożuszek, Józef
Ignacy Kraszewski, O królewnie czarodziejce [w:] Baśnie polskie. Cudowna studzienka
5. Łapiński Krzysztof, Dzik Dzikus
6. Mikulska Eliza, Zaczarowana pani bibliotekarka
7. Wajrak Adam, Lolek

Terminy testów:

Test 1.  17.X.2023 – 24.X.2023

Test 2. 14.XI.2023 – 21.XI.2023

Test 3. 12.XII.2023 – 19.XII.2023

Test 4. 9.I.2024 – 16.I.2024

Test 5. 13.II.2024 – 20.II.2024

Test 6. 12.III.2024 – 19.III.2024

Test 7. 9.IV.2024 – 16.IV.2024