Ruszyła XII edycja Wielkiego Maratonu Czytelniczego. Od września 2020 r. do marca 2021 roku uczniowie szkół podstawowych muszą przeczytać wskazane książki (zobacz TUTAJ). Następnie piszą test konkursowy, składający się z zadań różnej konstrukcji (pytania zamknięte jedno – i wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz, rozsypanki wyrazowe, zadania otwarte). Zdobywcy największej ilości punktów w testach zdobywają odpowiednio tytuł Laureata, Finalisty i Wyróżnionego.

Najlepsze wyniki w kasach 2-3 oraz 4-6