Rozstrzygnięty został konkurs na „Najpiękniejszą zakładkę do książki z cytatem o książkach lub czytaniu” organizowany przez bibliotekę szkolną w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W konkursie brały udział klasy pierwsze, drugie oraz trzecie, wpłynęło około 40 zakładek. Komisja konkursowa w składzie: mgr Karolina Kopczyńska i mgr Agnieszka Szczecina oceniając zakładki i przyznając nagrody brała pod uwagę estetykę, wkład własny oraz funkcjonalność zakładki. Przyznano sześć pierwszych miejsc oraz dziesięć wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki w postaci książki oraz dyplomu.

I miejsce:

JULITA KOŻUCH kl.1a

JULIA ZABIELNY kl. 1b

JULIA SZCZYGIEŁ kl. 2a

WIKTORIA ABRAM kl. 2b

SEBASTIAN OBRZUT kl. 3a

KAROL NIEWIADOMSKI kl. 3b


Galeria zdjęć

 Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach!