Biblioteka szkolna informuje o możliwości zamawiania książek (lektur) poprzez dziennik elektroniczny oraz formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej biblioteki. Książki można rezerwować cały tydzień, natomiast odebrać (zwrócić) w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 8:00 do 14:00 u pań sprzątających. 

 
 

Po dokonaniu rezerwacji nauczyciel bibliotekarz informuje poprzez dziennik elektroniczny rodziców/uczniów o terminie odbioru książek.

 

 

Sposób przygotowania książek do zwrotu:

Komplet książek wypożyczonych przez danego ucznia pakujemy do reklamówki i opisujemy na zewnątrz : imię, nazwisko, klasa. Zaleca się oddawanie książek wypożyczonych przez uczniów będących członkami tej samej rodziny. Książki może oddać rodzic lub uczeń (oczywiście pamiętając o zachowaniu reżimu sanitarnego).